Tụng chú đại bi 21 biến. Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang )

TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ

Tụng chú đại bi 21 biến

Dùng tro này rưới xung quanh khu vực trồng trọt thì loài sâu bọ sẽ liền rời khỏi. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Sau đó chú một biến vào mỗi khúc rồi mang đi đốt. Diệt vọng tưởng là tâm diệt, tâm diệt thì tội diệt. Nếu có người ban đêm hay nhút nhát và sợ hãi, đến nỗi lúc ra vào đều kinh sợ, hãy làm một sợi dây từ sợi chỉ trắng và trì Chú Đại Bi 21 biến lên đó.

Nächster

Chú đại bi tiếng việt 21 biến thầy Thích Huệ Duyên tụng

Tụng chú đại bi 21 biến

Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Cách đây vài năm, có lần tôi đã đặt vấn đề này trong một pháp hội nhưng chưa một người nào có được câu trả lời hoàn chỉnh cả. Chấm dứt vọng tưởng và duy trì được điều đó là làm chủ tâm thức mình. Mỗi lần đọc hết bài kinh thì tương đương với 1 biến chú. Khi đó năng lượng trao đổi là rất lớn Thích Nhất Hạnh. Nếu quí vị không khế hội được diệu pháp này, thì quí vị chỉ là người tu tập trong sự mù quáng.

Nächster

Chú Đại Bi (tụng trì hàng ngày 3 biến, 7 biến hay 21 biến sẽ được ứng nghiệm, cầu gì được nấy, tốt cho trẻ em và cầu con cái)

Tụng chú đại bi 21 biến

Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nghĩa là từ trước đến nay quí vị đã từng gieo trồng nhiều thiện căn, và vẫn thường trì tụng chú này, thì thiện căn của quí vị sẽ tăng trưởng thêm gấp nhiều lần, lợi lạc không kể xiết. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô yết đế thước bàn ra dạ ta bà ha. Nếu cây ăn trái bị sâu bọ ăn hoặc ruộng lúa bị phá hoại, hãy chú 21 biến vào tro sạch của lò hương, hoặc nước trong, hay cát trắng. Có nghĩa là chúng ta phải nên ngưỡng nguyện đến sự gia hộ của Tam bảo. Mình có quyển nghi thức thập chú.

Nächster

Chú đại bi 21 biến là gì? DVD đầy đủ được Đại Đức Thích Trí Thoát tụng

Tụng chú đại bi 21 biến

Diệu sinh tức là vượt lên trên mọi sự vi diệu. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Ta bà ha Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát 3 lần Mời bạn theo dõi để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Bồ — tát Quán Tự Tại, Bồ — tát Quán Thế Âm.

Nächster

Công đức trì tụng Chú Đại Bi

Tụng chú đại bi 21 biến

Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần , mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Sau đó khoác lớp da đó lên thân mình, bệnh sẽ lành. Nếu không ngồi trong phòng thờ, đối trước ban thờ thì bạn có thể ngồi đối trước ảnh Phật hoặc tượng Phật. Không làm những việc xấu ác nữa. Chắc hẳn bạn đã có thể định nghĩa Chú Đại Bi 21 biến là gì một cách rõ ràng hơn. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.

Nächster

Chú Đại Bi 21 biến tiếng Việt

Tụng chú đại bi 21 biến

Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già 17. Rồi phát nguyện sau đây: Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Cũng như thể nấu cát mà mong thành cơm vậy. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng? Nếu nói chi tiết, thì không thể nào cùng tận được.

Nächster

Chú Đại Bi 21 biến tiếng Việt

Tụng chú đại bi 21 biến

Còn tại về ứng dụng nghe nhạc khác thì mình không biết nha. Như thế mới đạt được lợi ích thiết thực. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn. Con chỉ ngồi ngây ngắn trên giường mỗi tối trì tụng Nam mô a di đà phật Kính bạch thầy cùng các thiện hữu tri thức. Mạ Mạ đọc tên người thọ tri vậy con muốn con của con vậy con được tên sao vậy thầy…. Tát bà tát đa Na ma bà tát đa. Không có một pháp sư, nhà thôi miên, nhà cảm xạ học … nào mà lại không có sự tập trung tư tưởng cao độ, chính vì thế nên họ có sức mạnh tâm linh.

Nächster

Chú Đại Bi tiếng phạn, tiếng việt 21 biến

Tụng chú đại bi 21 biến

Tinh thần của con người có những sức mạnh đặc biệt, khi tập trung tinh thần cao độ hoặc khi có lòng tin mạnh mẽ, nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng. Trước khi trả lời câu bạn cầu mong mau khỏi bệnh,tôi xin kể lại trường hợp bệnh của tôi như sau:Tôi bị ho suốt ngày đêm cả nhà không ngủ được, thời gian kéo dài 1 năm rưỡi, đi khám rất nhiều bệnh viện,tiền thuốc mỗi lần khám bệnh thì khỏi phải nói, thậm chí dùng kháng sinh liều cao,nhưng chỉ giảm được khi còn thuốc, sau lại đâu vào đấy,theo hướng dẫn của Bác sỹ tôi đi xét nghiệm máu,nước tiểu ,chụp X quang cũng chẳng thấy gì. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Nếu quí vị vẫn còn giữ nguyên các tập khí ngày trước như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, nói dối, nghiện ngập và làm mọi điều mình thích để thỏa mãn ngũ dục thì quí vị không thể nào tránh khỏi đọa vào 3 đường ác ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Tình cờ tôi lên mạng được biết sự linh ứng của Chú đại bi tôi tải về và bắt đầu đọc tụng, kỳ diệu thay tôi hết ho hồi nào không hay chỉ trong thời gian tụng chú 2 tháng mà tôi hết ho,huyết áp tăng trở lại bình thường, thật là hiệu nghiệm.

Nächster