Itslearning hfk. wire-mesh-fence.net

Europe's Leading Virtual Learning Environment for Education

Itslearning hfk

Dersom du er under 18 år, må reparasjonen godkjennast av føresette. Målet er å halde oppe den faglege progresjonen til elevane. Are there specific topics where learning is not meeting benchmarks? With itslearning, education leaders can get the actionable information they need to guide their decisions. På fleire av utdanningsprogramma blir det brukt programvare som berre fungerer på Windows. Du kan oppleve at grunnmodellen ikkje har tilstrekkeleg yting eller dei tekniske spesifikasjonane som blir kravd.

Nächster

itslearning ideas portal

Itslearning hfk

Football practice or Math's homework? Dersom du vel ein annan modell må du velje dette særskilt i portalen. Dette gjeld i første omgang for to veker. Alle elever får vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst. Du kan bruke ei maskin du allereie eig eller kjøpe maskin i butikk. Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev ved ein vidaregåande skule i Hordaland fylkeskommune.

Nächster

Kvinnherad vgs

Itslearning hfk

Vi kan derfor ikkje anbefale chromebook til bruk i undervisninga. Hordaland fylkeskommune kan også krevje tilbakebetaling dersom du sluttar i laupet av skuleåret. Grunnmodellen Denne maskina er av god kvalitet og vil passe til dei fleste utdanningsprogramma. Meeting friends after school or getting some much-needed extra help in World History? Det stillast krav til kvalitet på maskina. Det er lurt å vurdere valet av datamaskin mot programvaren som du skal bruke. Ver merksam på at det i enkelte utdanningsprogram t. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden.

Nächster

Europe's Leading Virtual Learning Environment for Education

Itslearning hfk

Technology can help, but many teachers are understandably hesitant based on poor experiences or concern about putting their own digital literacy on display in front of a class of tech-savvy students. Are our teachers embracing our new curriculum? Det er berre maskiner som ikkje er opna som vert tekne i retur. Vi vil legge ut meir informasjon om dette over påske. Årsaka til det er at maskinane er subsidiert og difor er rimelegare enn tilsvarande maskin kjøpt i butikk. Skulesekk Alle nye elevar på Vg1 vil få utdelt skulesekk etter skulestart sekken kjem i august. See your school assignments on your phone. If you have Questions or Comments The ideas portal is only for new feature requests.

Nächster

itslearning ideas portal

Itslearning hfk

Choose from a broad set of pre-created reports or craft your own. Info om elevar i utlandet, elevbetaling på intrenat, lærling og praksiskandidatar og fagprøvar i samband med korornasituasjonen. Er du usikker, kan du sjå om skulen har anbefalingar på sine heimesider. Regjeringa har bestemt å avlyse alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020. See how well learning objectives are being met. Grunnmodellen er i prinsippet gratis fordi han blir dekt fullt ut av utstyrsstipendet fra Statens lånekasse over tre år.

Nächster

Kvinnherad vgs

Itslearning hfk

Du får tilgang til det du treng under utdanninga di. Elles vidarefører Vestland fylkeskommune dei tiltaka som er innført i kampen mot koronaviruset. We consider all ideas when planning future work — unfortunately we cannot comment on all the ideas. Regjeringa har opna for at elevar på vg2 og vg3 yrkesfag kan få noko av opplæringa på skulen frå og med 27. Chromebook Dersom du har ein chromebook vil du, mellom anna, få problem med å gjennomføre nettbaserte prøvar og eksamenar. .

Nächster