Haukåsen skole. Yr

Haukåsen skole og daghjem. August 1972

Haukåsen skole

. Håndtering av avansert medisinteknisk utstyr knyttet til intensivbehandlingen. Vi søker deg som er opptatt av faglig utvikling, er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Arbeidsoppgaver Overordnet strategisk og driftsmessig ansvar for barnehagen Ansvar for å sikre barnehagens mål- og resultatoppnåelse Personalansvar for ansatte i barnehagen Faglig ansvar Ansvar for å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon Økonomiansvar for barnehagen Administrativt ansvar for barnehagen Bidra til å videreutvikle Ahus-barnehagene som helhet Kvalifikasjoner Barnehagelærerutdanning Styrer- eller lederutdanning er ønskelig Ledererfaring Oppdatert faglig kompetanse Kunnskap om og erfaring med å drive utviklingsarbeid Personlige egenskaper Trygg i lederrollen Etisk bevissthet Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å få det beste ut av hver enkelt medarbeider Evne til å inspirere medarbeidere og skape felles retning Strukturert, systematisk og fleksibel Gode samarbeidsevner og verdsetter delingskultur Ambisjoner om å utvikle deg selv, barnehagen og Ahus-barnehagene som helhet Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i et faglig aktivt miljø Deltakelse i et aktivt og utviklingsorientert lederteam Deltakelse i Ahus lederutviklingsprogram 5 planleggingsdager i året Gode lønns- og pensjonsordninger Gode velferdstilbud for ansatte hytteutleie, teaterbilletter m. Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. Intensivseksjonen har 10 pasientsenger og er en generell intensivseksjon som dekker alle fagområder ved Ahus.

Nächster

Haukåsen skole og daghjem. August 1972

Haukåsen skole

Foruten spesialpedagoger er det ansatt faglærere, logopeder, miljøarbeidere, samt ergo- og fysioterapeuter, som arbeider tverrfaglig med tilbudet til elevene. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Vi vil i løpet av 2019 utvide med 4 kirurgiske intermediærsenger. For lærekandidater er fristen 1. Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Les mer om Osloskolen på Les mer om Stillingsbeskrivelse. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen.

Nächster

Lærer

Haukåsen skole

Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Arbeidstid: Du vil jobbe fra mandag-fredag kl 0730-1530. Lenger nord har vi noen snøbyger, som vises som mørkegult pÃ¥ bildet. Det grønne er snøfritt, mens det gule viser snø pÃ¥ bakken. Eerfaringsmessig har vi opplevd en svært bratt lærings- og erfaringskurve hos praktikanter uavhengig av startnivå. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje.

Nächster

Yr

Haukåsen skole

Våre kunder er både offentlige og private og våre medarbeidere jobber i noen av Norges mest spennende oppdrag. I vår avdeling står faglig kvalitet i fokus og kulturen bærer preg av tillit, godt humør, sosialt samhold og fokus på kunden. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. Vi tilstreber et godt terapeutisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring. Bedriftsidrettslag med variert tilbud Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass Stor mulighet for personlig utvikling Seksjon F Akuttpsykiatrisk avdeling er Norges største, og er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.

Nächster

HAUKÅSEN SKOLE

Haukåsen skole

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt. Seksjon F er en lukket seksjon med 12 døgnplasser, og behandler primært pasienter med psykoselidelser. Vigo Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå. Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; vernepleier eller sykepleier Tilleggsutdanning er ønskelig. Årlig brutto driftsbudsjett er ca.

Nächster

Lærer

Haukåsen skole

Avdelingen jobber i alle prosjektfaser, fra tidligfase til detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Sykepleierne er organisert i primærgrupper og består av ca. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.

Nächster

HAUKÅSEN SKOLE

Haukåsen skole

Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du må kunne identifisere deg med vår visjon som er; Vi har tid til Undring Utfordring og Utvikling sammen med ditt barn, og med våre kjerneverdier som er Omsorg, Raushet og Likeverd. Vårt fokus på bredt stoffmateriale og ambisiøse kildemål vil gi praktikanten et godt bransjenettverk og kunnskaper om det journalistiske håndtverk. Veilede studenter i videreutdanning og opplæring av nyansatte Delta aktivt i fagutvikling og utvikling av ny kunnskap Kvalifikasjoner Intensivsykepleier Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Liker å holde deg faglig oppdatert Systematisk God gjennomføringsevne Er analytisk og gjør gode faglige vurderinger Er lagspiller og bidrar til et godt arbeidsmiljø Politiattest må fremlegges Vi tilbyr Individuell tilpasset opplæringsperiode 6 fagdager i året og mulighet for individuelle studiedager. Jobbe selvstendig og med fokus på primærsykepleie. Du har gjennomføringsevne og er trygg i din ledergjerning. Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år.

Nächster

Haukåsen skole og daghjem. August 1972

Haukåsen skole

I tillegg har vi rammeavtale med de fleste nærliggende kommuner der vi utfører oppgaver av ulik størrelse. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.

Nächster